January 2nd, 2009

rockabilly

А хулі!

1/100 Vultee Vengeance. Отака от омериканська Штука, збудована для британців, а літала взагалі у Південно-Східній Азії. Такий от самольот непростої судьби.

Image Hosting
Collapse )