April 4th, 2007

rockabilly

(no subject)

Франція, ХVIIІ сторіччя.

- Прєдставляєтє, маркіз, виєзжаю я как-то в Овєрнь на охоту. І в чащобє лєса встрєчаю прєлєстную пастушку, которая потєряла свою любімую овєчку. І вот только ми с нєй уєдінілісь на полянкє, как із кустов вилєзаєт совєршенно нєпотрєбноє когтістоє і волосатоє чудовіще, поднімаєт лапи ввєрх і как заорьот:

Collapse )