kampfflieger (kampfflieger) wrote,
kampfflieger
kampfflieger

За повагу до меньшинств

Когда чис­лен­ность бес­ком­про­мисс­но на­стро­ен­но­го мень­шин­ства опре­де­лен­но­го типа до­сти­га­ет ка­ко­го-то по­ро­го­во­го уров­ня — ка­за­лось бы, незна­чи­тель­но­го, ска­жем, в три или че­ты­ре про­цен­та от общей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, — осталь­ной по­пу­ля­ции при­хо­дит­ся под­чи­нить­ся их пред­по­чте­ни­ям.

Кроме того, вме­сте с до­ми­ни­ро­ва­ни­ем мень­шинств воз­ни­ка­ет за­нят­ная оп­ти­че­ская ил­лю­зия: на­ив­но­му на­блю­да­те­лю будет ка­зать­ся, что в об­ще­стве гос­под­ству­ет выбор и пред­по­чте­ния боль­шин­ства.


Того меньшинства про всяк випадок треба пиздить.
Tags: заніматєльна антропологія
Subscribe

 • водка і навоз

  В копілочку до цього

 • Пішохідний голуб як цивілізаційний маркер

  Іду я раненько на закупи і спостерігаю як на порожній дорозі по пішохідному переходу чимчикує змучений життям голуб. Під'їжджає машина, зупиняється,…

 • Культурологічне

  Чого власне "русскій значит нахуй"? Того шо будь-які прояви россійськості токсичні самі по собі, без виключень і несуть всраті кацапські нарративи.…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments